Αρχές του KRAV MAGA

αρχές του krav maga
αρχές του krav maga

Αρχές του KRAV MAGA

  • Αποφυγή τραυματισμών.
  • Ασκήσεις σχεδιασμένες να εκμεταλλεύονται τα φυσικά αντανακλαστικά.
  • Άμυνα και επίθεση στον μικρότερο δυνατό χρόνο.
  • Χρησιμοποίηση των ευάλωτων σημείων του ανθρωπίνου σώματος.
  • Χρησιμοποίηση των φυσικών όπλων του σώματος, καθώς και των συνηθισμένων / κοινών αντικειμένων τα οποία μπορεί να βρεθούν γύρω μας πρόχειρα.
  • Μάχη χωρίς κανόνες.